Fast delivery
from your favorite restaurants
and shops
Specify your address to suggest you the fastest delivery

Loading...

Please add the address to see the corresponding delivery options.
Your page will be reloaded
VBs Burger.Best BurgerChicken cheese fillet comboHamburger comboDouble hot dog comboBurgerHamburgerCheeseburgerChicken filletChicken cheese filletChicken burgerChicken cheese burgerEgg cheese burgerVBs filletVBs burgerDouble beef burgerDouble cheeseburgerDouble beef cheese burgerHot DogDouble hot dogDouble hot dog cheeseVBs hot dogSandwichChicken wrapChicken wrap cheeseFries sandwichSpicy chickenSpicy chicken cheeseChicken dreamFajitaFajita cheeseMexicanoMexicano cheeseSalami cheeseSujukh sandwichSujukh cheese sandwichShish TawoukGhawarmaCheese sandwichShawarmaChicken shawarmaChicken cheese shawarmaGarnishFrench Fries NuggetsWings ComboSaucesMayonnaiseKetchupGarlic sauceMustard sauceSoft DrinksPepsi 0.25lBeerKilikia 0.5l American
VBs Burger

American
Working hours
Monday-Saturday
10:00 - 04:59
Tuesday
10:00 - 23:59
Sunday
10:00 - 03:59
Delivery fee 600AMD

VBs Burger


Best Burger
Chicken cheese fillet combo
#500 Chicken cheese fillet combo
Chicken cheese fillet + French fries + Pepsi 0.25l
Add to cart
1500 AMD

Hamburger combo
#501 Hamburger combo
hamburger + French fries + Pepsi 0.25l
Add to cart
1400 AMD

Double hot dog combo
#502 Double hot dog combo
2pcs double hot dog + Pepsi 0.25l
Add to cart
800 AMD

Burger
Hamburger
#1 Hamburger
beef cutlet, salad Coleslaw, lettuce, tomato, pickled cucumber, ketchup, mayonnaise, French Fries
Add to cart
1000 AMD

Cheeseburger
#2 Cheeseburger
beef cutlet, cheese, salad Coleslaw, lettuce, tomato, pickled cucumber, ketchup, mayonnaise, French Fries
Add to cart
1200 AMD

Chicken fillet
#3 Chicken fillet
chicken breast, salad Coleslaw, lettuce, tomato, ketchup, mayonnaise, French Fries
Add to cart
1100 AMD

Chicken cheese fillet
#4 Chicken cheese fillet
chicken breast, cheese, salad Coleslaw, lettuce, tomato, ketchup, mayonnaise, French Fries
Add to cart
1300 AMD

Chicken burger
#5 Chicken burger
chicken cutlet, salad Coleslaw, lettuce, tomato, pickled cucumber, ketchup, mayonnaise, French Fries
Add to cart
1000 AMD

Chicken cheese burger
#6 Chicken cheese burger
chicken cutlet, cheese, salad Coleslaw, lettuce, tomato, pickled cucumber, ketchup, mayonnaise, French Fries
Add to cart
1200 AMD

Egg cheese burger
#7 Egg cheese burger
beef cutlet, egg, salad Coleslaw, lettuce, tomato, pickled cucumber, ketchup, mayonnaise, French Fries
Add to cart
1400 AMD

VBs fillet
#9 VBs fillet
double chicken fillet, 3 cheese slices, salad Coleslaw, lettuce, tomato, pickled cucumber, ketchup, mayonnaise, French Fries
Add to cart
1800 AMD

VBs burger
#10 VBs burger
double beef cutlet, double cheese, lettuce, tomato, pickled cucumber, ketchup, mayonnaise, French Fries
Add to cart
1800 AMD

Double beef burger
#11 Double beef burger
double beef cutlet, salad Coleslaw, lettuce, tomato, pickled cucumber, ketchup, mayonnaise, French Fries
Add to cart
1400 AMD

Double cheeseburger
#12 Double cheeseburger
beef cutlet, double cheese, salad Coleslaw, lettuce, tomato, pickled cucumber, ketchup, mayonnaise, French Fries
Add to cart
1400 AMD

Double beef cheese burger
#13 Double beef cheese burger
double beef cutlet, cheese, salad Coleslaw, lettuce, tomato, pickled cucumber, ketchup, mayonnaise, French Fries
Add to cart
1600 AMD

Hot Dog
Double hot dog
#16 Double hot dog
2 sausages, tomato, pickled cucumber, ketchup, mayonnaise, mustard
Add to cart
500 AMD

Double hot dog cheese
#17 Double hot dog cheese
2 sausages, tomato, pickled cucumber, ketchup, mayonnaise, mustard, cheese
Add to cart
700 AMD

VBs hot dog
#20 VBs hot dog
2 sausages, melted cheese, chips, ketchup, mayonnaise, tomato, picked cucumber
Add to cart
1100 AMD

Sandwich
Chicken wrap
#21 Chicken wrap
chicken breast, lettuce, French Fries, ketchup, mayonnaise
Add to cart
1100 AMD

Chicken wrap cheese
#22 Chicken wrap cheese
chicken breast, lettuce, French Fries, ketchup, mayonnaise, cheese
Add to cart
1300 AMD

Fries sandwich
#25 Fries sandwich
French Fries, salad Coleslaw, ketchup, mayonnaise, tomato
Add to cart
600 AMD

Spicy chicken
#26 Spicy chicken
chicken breast, hot spices
Add to cart
1000 AMD

Spicy chicken cheese
#27 Spicy chicken cheese
chicken breast, hot spices, cheese
Add to cart
1200 AMD

Chicken dream
#28 Chicken dream
chicken breast, special spices
Add to cart
1000 AMD

Fajita
#29 Fajita
chicken, fried onion, pepper, hot spices, corn
Add to cart
1000 AMD

Fajita cheese
#30 Fajita cheese
chicken, fried onion, pepper, hot spices, corn, cheese
Add to cart
1200 AMD

Mexicano
#31 Mexicano
chicken, fried onion, pepper, hot spices
Add to cart
1000 AMD

Mexicano cheese
#32 Mexicano cheese
chicken, fried onion, pepper, hot spices, cheese
Add to cart
1200 AMD

Salami cheese
#33 Salami cheese
salami, melted cheese, ketchup, mayonnaise
Add to cart
650 AMD

Sujukh sandwich
#35 Sujukh sandwich
beef, tomato, pickled cucumber
Add to cart
800 AMD

Sujukh cheese sandwich
#36 Sujukh cheese sandwich
beef, tomato, pickled cucumber, cheese
Add to cart
900 AMD

Shish Tawouk
#37 Shish Tawouk
chicken breast, French Fries, pickled cucumber, tomato, mayonnaise, garlic sauce
Add to cart
1100 AMD

Ghawarma
#38 Ghawarma
beef, French Fries, pickled cucumber, tomato, mayonnaise, garlic sauce
Add to cart
1100 AMD

Cheese sandwich
Add to cart
500 AMD

Shawarma
Chicken shawarma
#41 Chicken shawarma
chicken, French Fries, pickled cucumber, tomato, ketchup, mayonnaise
Add to cart
900 AMD

Chicken cheese shawarma
#42 Chicken cheese shawarma
chicken, French Fries, pickled cucumber, tomato, ketchup, mayonnaise, cheese
Add to cart
1100 AMD

Garnish
French Fries
Add to cart
600 AMD

Nuggets
#44 Nuggets
10-13pcs
Add to cart
1100 AMD

Sauces
Mayonnaise
Add to cart
200 AMD

Ketchup
Add to cart
200 AMD

Garlic sauce
Add to cart
200 AMD

Mustard sauce
Add to cart
200 AMD

Soft Drinks
Beer
No results found
Tig M.
09 Mar 2021
02 Aug 2020
V.
12 Jun 2020
շաուրմաները ոչ տեսքով ոչ էլ բաղադրությամբ չեն համապատասխանում նկարի միջի շաուրմաին, մեջը միայն հավի միս, ֆրի և կտչուպ է, բացի այդ ոչ մի տեղ նշված չի որ սարսափելի կծու են…
Mosab R.
29 Mar 2020
18 Jan 2020
գնահատեք եթե պատվիրել եք VBs Burger
Menu.am
Do not miss the best offers!
Turn on notification of discounts and promotions.
close_btn
Your page will be reloaded