Fast delivery
from your favorite restaurants
and shops
Specify your address to suggest you the fastest delivery

Loading...

Please add the address to see the corresponding delivery options.
Your page will be reloaded
La Flor.Festive OffersComposition N18Composition N19Composition N21Composition N22Composition N23Composition N25Composition N26Composition N27Composition N29Composition N31Composition N32Composition N33Composition N34Composition N35Composition N36Composition N37Composition N38FlowersRose Red Naomi Rose Red Naomi Rose Red Naomi Rose Red Naomi Rose Red Naomi Rose DolomitiRose Dolomiti Rose Dolomiti Rose Dolomiti Rose Dolomiti Rose Jumilia Rose Jumilia Rose Jumilia Rose Jumilia Rose Jumilia Rose Oww Rose Oww Rose Oww Rose Oww Rose Oww Rose Penny Lane Rose Penny Lane Rose Penny Lane Rose Penny Lane Rose Penny Lane Rose SprayBouquetsBouquet N1Bouquet N2Bouquet N4Bouquet N7Bouquet N9Bouquet N11Bouquet N14Bouquet N15Bouquet N16Bouquet N20Bouquet with spray rosesCompositionsComposition N1Composition N13Composition N14Composition N16Water composition with containerComposition with a letter of your choiceComposition with yellow and pink rosesComposition with roses and orchids Flowers and Balloons
La Flor

Flowers and Balloons
Working hours
Monday-Sunday
10:30 - 22:30

La Flor

Festive Offers
Composition N18
#500 Composition N18
30cm, 5pcs roses, glass box
11000 AMD

Composition N19
#501 Composition N19
55x40cm, blue box, bear, candies
21000 AMD

Composition N21
#503 Composition N21
30x27cm, Minnie Mouse, Dutch roses, candies
25000 AMD

Composition N22
#504 Composition N22
55x40cm, Minnie Mouse, Dutch roses, candies
47000 AMD

Composition N23
#505 Composition N23
37x35cm, Minnie mouse, white box, candies
24000 AMD

Composition N25
#507 Composition N25
5pcs spring roses
10500 AMD

Composition N26
#508 Composition N26
11pcs roses, leaves
15500 AMD

Composition N27
#509 Composition N27
7pcs roses, natural cotton
11000 AMD

Composition N29
#511 Composition N29
30x30cm, Teddy bear, candies, leaves
20000 AMD

Composition N31
#513 Composition N31
spring pion roses, Teddy bear, velvet
12500 AMD

Composition N32
#514 Composition N32
Dutch roses, doll, velvet, eucalyptus
12500 AMD

Composition N33
#515 Composition N33
Dutch spring rsoses, velvet, eucalyptus, Teddy bear
12500 AMD

Composition N34
#516 Composition N34
3pcs orchyd, woody round box
20000 AMD

Composition N35
#517 Composition N35
9pcs Dutch roses, decorative berries, eucalyptus
14500 AMD

Composition N36
#518 Composition N36
wine bottle, glass, roses, decoration
16000 AMD

Composition N37
#519 Composition N37
champagne bottle, candies, cookies, decoration
14900 AMD

Composition N38
#520 Composition N38
9 Dutch roses, coffee, candy bar, Teddy bear
25000 AMD

Flowers
Rose Red Naomi
750 AMD

Rose Red Naomi
900 AMD

Rose Red Naomi
1000 AMD

Rose Red Naomi
1300 AMD

Rose Red Naomi
1500 AMD

Rose Dolomiti
#6 Rose Dolomiti
1pc, 50cm
1000 AMD

Rose Dolomiti
1100 AMD

Rose Dolomiti
1200 AMD

Rose Dolomiti
1500 AMD

Rose Dolomiti
1650 AMD

Rose Jumilia
1000 AMD

Rose Jumilia
1100 AMD

Rose Jumilia
1200 AMD

Rose Jumilia
1500 AMD

Rose Jumilia
1650 AMD

Rose Oww
#16 Rose Oww
1pc, 50cm
1000 AMD

Rose Oww
#17 Rose Oww
1pc, 60cm
1100 AMD

Rose Oww
#18 Rose Oww
1pc, 70cm
1200 AMD

Rose Oww
#19 Rose Oww
1pc, 80cm
1500 AMD

Rose Oww
#20 Rose Oww
1pc, 90cm
1650 AMD

Rose Penny Lane
1000 AMD

Rose Penny Lane
1100 AMD

Rose Penny Lane
1200 AMD

Rose Penny Lane
1500 AMD

Rose Penny Lane
1650 AMD

Rose Spray
#26 Rose Spray
1 branch
1250 AMD

Bouquets
Bouquet N1
#32 Bouquet N1
lisianthus, spray roses
12800 AMD

Bouquet N2
#33 Bouquet N2
roses, chrysanthemum, delivery without container
11000 AMD

Bouquet N4
#35 Bouquet N4
Phana roses, Molucella leaves
12700 AMD

Bouquet N7
#63 Bouquet N7
bouquet with spray roses and lisianthuses
10800 AMD

Bouquet N9
#65 Bouquet N9
15 roses, 60-70cm
16500 AMD

Bouquet N11
#67 Bouquet N11
9 yellow roses, 60-70cm
12900 AMD

Bouquet N14
#70 Bouquet N14
10 calla
15500 AMD

Bouquet N15
#71 Bouquet N15
11 roses, 70-80cm
25300 AMD

Bouquet N16
#72 Bouquet N16
Dutch shrub Peonies
14000 AMD

Bouquet N20
#78 Bouquet N20
7 roses, eucalipt
11500 AMD

Compositions
Composition N1
#83 Composition N1
roses, chrysanthemum, Molucella leaves
22000 AMD

Composition N13
#98 Composition N13
box with Dutch roses, 27x25cm
18000 AMD

Composition N14
#99 Composition N14
diameter 15cm, Dutch roses, chrysanthemums
8000 AMD

Composition N16
#101 Composition N16
51 Dutch roses and Dutch leaves in container
54000 AMD

Water composition with container
#103 Water composition with container
51 Dutch roses and Dutch bergras
54000 AMD

Composition with a letter of your choice
31000 AMD

Composition with roses and orchids
#108 Composition with roses and orchids
33pcs local roses, 2pcs orchid
25000 AMD

No results found
Christina M.
21 Jul 2021
Ամուսնուս հետ վերջերս միշտ այս խանութից ենք օգտվել, շատ գոհ ենք, շնորհակալություն)) Նույնիսկ Հայաստանից դուրս գտնվելիս հատուկ այս խանութը գտա menu.am -ով, քանի որ վստահում ենք)))
Khoren M.
03 Jun 2021
Khoren M.
03 Jun 2021
03 Jun 2020
07 Apr 2020
գնահատեք եթե պատվիրել եք La Flor
Menu.am
Do not miss the best offers!
Turn on notification of discounts and promotions.
close_btn
Your page will be reloaded