Fast delivery
from your favorite restaurants
and shops
Specify your address to suggest you the fastest delivery

Loading...

Please add the address to see the corresponding delivery options.
Your page will be reloaded
Malocco Pastry and More.DessertBrownieTart with lemon and merengaTart with banana and chocolateTiramisuApple PieProfiteroleProfiterole WholeLemon TartCheesecakeCheesecake WholeBanana Chocolate TartBanana Chocolate Tart WholeCarrot CakeCarrot Cake WholeOrange CakeOrange Cake WholeHoney CakeHoney Cake WholeRed VelvetRed Velvet WholeBirthday cakeCake N1Cake N2Cake N3Cake N4Cake N5Cake N6Cake N7Cake N8Cake N9Kids CakeCake N10Cake N11Cake N12Cake N13Cake N14Cake N15Cake N16Cake N17 Dessert
Malocco Pastry and More

Dessert
Closed
Delivery fee 600AMD

Malocco Pastry and More


Dessert
Brownie
Add to cart
600 AMD

Tiramisu
Add to cart
900 AMD

Apple Pie
Add to cart
700 AMD

Profiterole
Add to cart
500 AMD

Profiterole Whole
Add to cart
4500 AMD

Cheesecake
Add to cart
1000 AMD

Cheesecake Whole
Add to cart
8900 AMD

Carrot Cake
Add to cart
800 AMD

Carrot Cake Whole
Add to cart
6900 AMD

Orange Cake
Add to cart
700 AMD

Orange Cake Whole
Add to cart
6300 AMD

Honey Cake
Add to cart
700 AMD

Honey Cake Whole
Add to cart
6300 AMD

Red Velvet
Add to cart
800 AMD

Red Velvet Whole
Add to cart
6900 AMD

Birthday cake
Cake N1
#17 Cake N1
for 25 person, stuffing on your choice, orders are accepted 2 days before delivery
Add to cart
45700 AMD

Cake N2
#18 Cake N2
for 10-12 person, stuffing on your choice, orders are accepted 2 days before delivery
Add to cart
20000 AMD

Cake N3
#19 Cake N3
for 10-12 person, stuffing on your choice, orders are accepted 2 days before delivery
Add to cart
19000 AMD

Cake N4
#20 Cake N4
for 10-12 person, stuffing on your choice, orders are accepted 2 days before delivery
Add to cart
22000 AMD

Cake N5
#21 Cake N5
for 10-12 person, stuffing on your choice, orders are accepted 2 days before delivery
Add to cart
16000 AMD

Cake N6
#22 Cake N6
for 10-12 person, stuffing on your choice, orders are accepted 2 days before delivery
Add to cart
22000 AMD

Cake N7
#23 Cake N7
for 10-12 person, stuffing on your choice, orders are accepted 2 days before delivery
Add to cart
18000 AMD

Cake N8
#24 Cake N8
for 10-12 person, stuffing on your choice, orders are accepted 2 days before delivery
Add to cart
20000 AMD

Cake N9
#25 Cake N9
for 10-12 person, stuffing on your choice, orders are accepted 2 days before delivery
Add to cart
19000 AMD

Kids Cake
Cake N10
#26 Cake N10
for 10-12 person, stuffing on your choice, orders are accepted 2 days before delivery
Add to cart
21000 AMD

Cake N11
#27 Cake N11
for 10-12 person, stuffing on your choice, orders are accepted 2 days before delivery
Add to cart
23000 AMD

Cake N12
#28 Cake N12
for 10-12 person, stuffing on your choice, orders are accepted 2 days before delivery
Add to cart
19000 AMD

Cake N13
#29 Cake N13
for 10-12 person, stuffing on your choice, orders are accepted 2 days before delivery
Add to cart
23000 AMD

Cake N14
#30 Cake N14
for 10-12 person, stuffing on your choice, orders are accepted 2 days before delivery
Add to cart
20000 AMD

Cake N15
#31 Cake N15
for 10-12 person, stuffing on your choice, orders are accepted 2 days before delivery
Add to cart
19000 AMD

Cake N16
#32 Cake N16
for 10-12 person, stuffing on your choice, orders are accepted 2 days before delivery
Add to cart
23000 AMD

Cake N17
#33 Cake N17
for 10-12 person, stuffing on your choice, orders are accepted 2 days before delivery
Add to cart
22000 AMD

No results found
Nonna B.
11 Jul 2020
Խմորեղենի տեսքը այլ էր, քան նկարում: Տեսականին չկար, ստիպված փոխել էին: Կտրոնները կցել էին տուփին, ինչը նորմալ չէր առաքելուց, քանի որ անակնկալ էր այլ անձի:
Tsaghik
14 Oct 2018
Yervand
07 Mar 2018
Yervand
07 Mar 2018
Mariam S.
01 Feb 2018
Menu.am- ից խնդրել էի թաքցնել գինը քանի որ նվեր էր. Ցավոք, հաղորդագրությունը չի հասել
գնահատեք եթե պատվիրել եք Malocco Pastry and More
Menu.am
Do not miss the best offers!
Turn on notification of discounts and promotions.
close_btn
Your page will be reloaded