Fast delivery
from your favorite restaurants
and shops
Specify your address to suggest you the fastest delivery

Loading...

Please add the address to see the corresponding delivery options.
Your page will be reloaded
Sushi Chef.RollCheese Tempura RollCalifornia RollEbi Tuna RollPhiladelphia RollCanada RollDouble Cheese Tempura RollCheese California RollUnagi Tobiko RollMakiSake Cheese MakiKappa Cheese MakiSake Tobiko MakiMaki TempuraTempura Cheese MakiUnagi Cheese MakiSpicy Tuna MakiCrab Cheese MakiTeriaki MakiHot RollMiami Hot RollFavorite Hot RollCrab Tempura Hot RollVolcano Hot RollTyphoon Hot RollYamayka Hot RollUnagi Tempura Hot RollHot TeriyakiSetDe Luxe SetSakura SetTempura SetNinja SetMalibu SetTayka SetRoyal SetSamurai SetBenefit SetSaladsChuka SaladFyn Se SaladSalad Pig Ears Japanese
Sushi Chef

Japanese
Monday-Sunday
24 hours

Sushi Chef

Maki
Cheese Tempura Roll
#1 Cheese Tempura Roll
8pcs, cucumber, tempura shrimp, orange tobiko
4300 AMD

California Roll
#2 California Roll
8pcs, cucumber, crab, soy mayonnaise, orange tobiko
3800 AMD

Ebi Tuna Roll
#3 Ebi Tuna Roll
8pcs, tuna, shrimp, cream cheese, unagi sauce
3900 AMD

Philadelphia Roll
#4 Philadelphia Roll
8pcs, salmon, cucumber, cream cheese
3900 AMD

Canada Roll
#5 Canada Roll
8pcs, cucumber, salmon, eel, cream cheese, unagi sauce
4500 AMD

Double Cheese Tempura Roll
#6 Double Cheese Tempura Roll
8pcs, cucumber, shrimp tempura, cream cheese, 
3900 AMD

Cheese California Roll
#7 Cheese California Roll
8pcs, cucumber, salmon, cream cheese, orange tobiko
3600 AMD

Unagi Tobiko Roll
#8 Unagi Tobiko Roll
8pcs, cucumber, eel, salmon, cream cheese, orange tobiko
4300 AMD

Sake Cheese Maki
#9 Sake Cheese Maki
8pcs, salmon, cream cheese, rice
2800 AMD

Kappa Cheese Maki
#10 Kappa Cheese Maki
8pcs, cucumber, sesame, cream cheese, rice
1900 AMD

Sake Tobiko Maki
#11 Sake Tobiko Maki
8pcs, salmon, orange tobiko, rice
2700 AMD

Maki Tempura
#12 Maki Tempura
8pcs, tempura shrimp, unagi sauce, rice
2800 AMD

Tempura Cheese Maki
#13 Tempura Cheese Maki
8pcs, tempura shrimp, cream cheese, rice
2700 AMD

Unagi Cheese Maki
#14 Unagi Cheese Maki
8pcs, eel, cream cheese, rice
3300 AMD

Spicy Tuna Maki
#15 Spicy Tuna Maki
8pcs, tuna, spicy sauce Kimchi, rice
3500 AMD

Crab Cheese Maki
#16 Crab Cheese Maki
8pcs, crab, cream cheese, rice
2500 AMD

Teriaki Maki
#17 Teriaki Maki
8pcs, cucumber, tempura shrimp, unagi sauce, rice
2800 AMD

Hot Roll
Miami Hot Roll
#18 Miami Hot Roll
8pcs, cucumber, shrimp, cream cheese, unagi sauce
4500 AMD

Favorite Hot Roll
#19 Favorite Hot Roll
8pcs, cucumber, tuna, shrimp, cream cheese, unagi sauce
4400 AMD

Crab Tempura Hot Roll
#20 Crab Tempura Hot Roll
8pcs, crab, cucumber, tobiko, cream cheese
3800 AMD

Volcano Hot Roll
#21 Volcano Hot Roll
8pcs, cucumber, salmon, cheese, unagi sauce
3900 AMD

Typhoon Hot Roll
#22 Typhoon Hot Roll
8pcs, cucumber, salmon, cream cheese, spicy sauce Kimchi
3700 AMD

Yamayka Hot Roll
#23 Yamayka Hot Roll
8pcs, cucumber, shrimp, eel, cream cheese, walnut sauce
4700 AMD

Unagi Tempura Hot Roll
#24 Unagi Tempura Hot Roll
8pcs, cucumber, eel, cream cheese, black tobiko
4600 AMD

Hot Teriyaki
#25 Hot Teriyaki
8pcs, salmon, shrimp, cream cheese, unagi sauce
4300 AMD

Set
De Luxe Set
#26 De Luxe Set
64pcs, Philadelfia, Ebi Tuna, Cheese Tempura, Cheese California, Teriyaki maki,Sakura roll, Crab cheese maki, Kani maki
12200 AMD

Sakura Set
#27 Sakura Set
80pcs, Ebi salmon, Philadelphia, California, Volcano, Favorite, Typhoon, Hot Teriyaki,Sakura roll, Crab cheese maki, Kani maki
15400 AMD

Tempura Set
#28 Tempura Set
80pcs, Unagi tempura, Yamayka, Hot Teriyaki, Canada, Ebi tuna, Cheese tempura, Cheese California,Sakura roll, Crab cheese maki, Kani maki
17100 AMD

Ninja Set
#29 Ninja Set
88pcs, Miami, Favorite, Volcano, Yamayka, Philadephia, Black cheese, Canada, Cheese California,Sakura roll, Crab cheese maki, Kani maki
17600 AMD

Malibu Set
#30 Malibu Set
88pcs, Typhoon, Volcano, Favorite, Black Cheese, Canada, Double cheese maki, Sake spicy maki, Kappa cheese maki,Sakura roll, Crab cheese maki, Kani maki
18700 AMD

Tayka Set
#31 Tayka Set
96pcs, Unagi tempura, Typhoon, Yamayka, Crab tempura, Volcano, Double cheese maki, Tempura maki, Canada, California cheese,Sakura roll, Crab Cheese Maki, Kani maki
21100 AMD

Royal Set
#32 Royal Set
96pcs, Miami, Typhoon, Volcano, Hot Teriyakii, Tempura maki, Philadelphia, Canada, Black cheese, Teriyaki maki,Sakura roll, Crab Cheese Maki, Kani maki
22200 AMD

Samurai Set
#33 Samurai Set
124pcs, Hot Teriyaki, Volcano, Miami, Typhoon, Yamayka, Philadelphia, California, Black Cheese Tempura, Double cheese maki, Kappa cheese maki, Canada, Ebi spicy,Sakura roll, Crab Cheese Maki, Kani maki
32700 AMD

Benefit Set
#34 Benefit Set
144pcs, Miami, Favorite, Crab tempura, Volcano, Typhoon, Yamayka, Unagi tempura, Philadelphia, Black Cheese, Cheese Tempura, Double cheese maki, Kappa cheese maki, California, Cheese California, Canada,Sakura roll, Crab Cheese Maki, Kani maki
39600 AMD

Salads
Chuka Salad
#35 Chuka Salad
150g, chuka, Japanese seaweed
1800 AMD

Fyn Se Salad
#36 Fyn Se Salad
300g, chicken breast, funchoza, carrot, cucumber
2300 AMD

Salad Pig Ears
#37 Salad Pig Ears
300g, black and white sea mushrooms, carrot, cucumber
2300 AMD

No results found
09 Jan 2022
Нарек А.
23 Nov 2021
Garik A.
10 Jul 2021
Պատվիրել ենք 80 կտ. սեթ: Սա իմ պատվիրած վատագույն սուշի սեթի տարբերակն է: Խորհուրդ չեմ տա պատվիրել: Деньги на ветер, обидно :(
Владимир О.
20 May 2021
Испортилось качество.
Edgar
16 Jan 2021
Ավելի փոքր ու անորակ սուշի չէի փորձել
գնահատեք եթե պատվիրել եք Sushi Chef
Menu.am
Do not miss the best offers!
Turn on notification of discounts and promotions.
close_btn
Your page will be reloaded